Phase9 Movies 2000-12


Back to Phase9.tv Main Site

Latest movie trailers, behind the scenes video features and more


FROM THE EDGE OF THE CITY
aka APO TIN AKRI TIS POLIS


Year: 1998
USA: Picture This! Entertainment
Cast: Simela Chartomatsidi, Vasias Eleftheriadis, Konstantinos Giannaris, Kostas Gogos, Panayiotis Hartomatzidis, Emilios Hilakis, Savas Iliadis, Aristidis Ioannidis, Nikos Kamontos, Olga Karagiannidou, Anestis Konstantinidis, Giannis Kontraphouris, Costas Kotsianidis, Giannis Kotsiphas
Director: Constantine Giannaris
Country: Greece
Language: Greek (English subtitles)
USA: 94 mins
USA Release Date: 21 April 2000 (Limited Release - New York)


Copyright © 2022 Phase9 Entertainment - All Rights Reserved

Website Design by Phase9 Internet